NEWSROOM

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podtrzymuje stanowisko, że komiks „Chopin. New Romantic” nie może być elementem promocji Polski za granicą. Z tego też powodu dystrybucja komiksu za granicą została wstrzymana.

Podjęto następujące decyzje, biorąc pod uwagę petycje i wnioski ze strony niektórych środowisk twórczych, wydawców oraz osób prywatnych, postulujących ocalenie nakładu od zniszczenia:

  • z wydanych egzemplarzy komiksu zostaną usunięte i wymienione na nowe te strony, które zawierają wizerunek godła państwowego oraz informację o zleceniodawcy;
  • postanowiono o zmianie docelowych grup adresatów komiksu i skierowaniu go do zainteresowanych środowisk twórczych i artystycznych, zwłaszcza reprezentatywnych dla tego środka ekspresji twórczej, jakim jest sztuka komiksu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z uznaniem przyjmuje inicjatywę wydawnictwa kultura gniewu, które zobowiązało się do wykonania wymiany ww. stron komiksu na własny koszt.

Ministerstwo pragnie jednocześnie podkreślić, że wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do konieczności podjęcia powyższych działań, a koszty, które zobowiązało się dobrowolnie ponieść, stanowią przykład działania w interesie publicznym.

MSZ podejmie wszechstronne działania, aby podobne potknięcie organizacyjne nie wydarzyło się w przyszłości, a jakość merytoryczna i artystyczna tysięcy projektów promocyjnych realizowanych przez Ministerstwo za granicą nie budziła wątpliwości.

[Biuro Rzecznika Prasowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych]

[Kadry z komiksu Krzyszfofa Ostrowskiego zamieszczonego w antologii „Chopin. New Romantic”]
Kadry z komiksu Krzyszfofa Ostrowskiego zamieszczonego w antologii „Chopin. New Romantic”
Komunikat MSZ w sprawie antologii „Chopin. New Romantic” - WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa