OKŁADKI

Technokapłani

Okładki

      ["Technokapłani" tom 4: "Halkattraz, gwiazda katów"]
["Technokapłani" tom 5: "Sekta Technobiskupów"]  

Okładki oryginalne

["Technopères" tome 1: "La Pré-école Techno"] ["Technopères" tome 2: "L'Ecole pénitentiaire de Nohope"] ["Technopères" tome 3: "Planeta Games"] ["Technopères" tome 4: "Halkattraz, l'étoile des Bourreaux"]
["Technopères" tome 5: "La secte des Techno-éveques"] ["Technopères" tome 6: "Les secrets du Techno-Vatican"]
OKŁADKI - WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa