MFK 2003

Sala nr 221. Spotkanie z Janem Korczyńskim i Karolem Konwerskim, redaktorami magazynu "KKK", prowadzi Piotr Kasiński (siedzą od prawej do lewej).

[Zdjęcie Wojciech Birek]

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa