MFK 2002

Młodzi gniewni

Spotkanie z Jakubem Rebelką, autorem komiksu "Doktor Bryan" i Benedyktem Szneiderem autorem komiksu "Diefenbach", które to albumy miały swą premierę na łódzkim festiwalu, oraz z wydawcami tych pozycji: Jarkiem Składankiem z Kultury Gniewu i Witoldem Tkaczykiem z Zin Zin Press, dotyczyło twórczości i planów młodych autorów. Mimo wczesnej niedzielnej pory (planowane na 10.00 rozpoczęło się ok. 10.30), zgromadziło spore audytorium. Szneider twierdził, że postacie z jego nowego albumu są autentyczne. Opowiadał też, że jego twórczość jest pewnego rodzaju rozliczaniem się z rzeczywistością, z własnym życiem. Wspominając Oskara, bohatera wykreowanego współnie z Rebelką, twierdził, że dojrzewa on wraz z jego kreatorami. Było też o malowaniu krwi... krwią, jako że trudno farbami uzyskać podobny kolor. Rebelka, który akurat rozpoczął studia na ASP w Gdańsku, opowiadał o pracy nad "Doktorem Bryanem" i o gotowym komiksie o Edwardzie, który narysował do scenariusza Rafała Skarżyckiego. Autorzy, mimo iż wydali albumy osobno, nie zamierzają zakończyć swej współpracy.

[Witek Tkaczyk - AQQ]

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa