KONKURSY

Konkurs komiksowy w ramach PGA

1. Organizatorem konkursu jest Poznań Game Arena.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich - nie tylko profesjonalistów! Każda praca ma szansę otrzymać nagrodę! Liczy się pomysł!

3. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa i fotografii.

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie komiksy nigdzie dotąd niepublikowane.

5. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • Open - w tej kategorii mogą startować komiksy o dowolnej tematyce, należy jednak zwrócić uwagę na fantastyczny charakter imprezy;
  • Nick - komiksy poświęcone oficjalnej maskotce PGA, czyli Nickowi (patrz "Kim jest Nick?").

6. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową o maksymalnej objętości ośmiu plansz. Każda plansza wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinna na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy i numer strony, kategorię, w której jest wystawiona oraz dane autora(ów): imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie nie podlegają zwrotowi).

7. Prace należy przesłać na adres: ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Centrum Targowe, pokój 103a, Rafał Błachowski

8. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 4 lutego 2005 roku.

9. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. Eksponowane one będą na wystawie Konkursowej w MTP podczas PGA.

10. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie specjalnego jury, powołanego przez PGA. Zwycięskie prace pokażemy na stronie internetowej www.pga2005.pl do dnia 14 lutego 2005.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i festiwalu. Ponadto nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnanie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

14. Po zakończeniu PGA oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w dniach 28 luty - 4 marca w siedzibie MTP po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym. Prace mogą zostać odesłane po dniu 28 lutego na koszt uczestnika.

15. Nagrody: zwycięzcy (po trzech w każdej kategorii) otrzymają m.in. trzydniowe karty wstępu na PGA oraz nagrody niespodzianki, o prestiżu nie wspominając. Ich prace zostaną zaprezentowane polskim wydawcom.

 

Kim jest Nick?

Na poniższym rysunku możesz zobaczyć Nicka oddającego się swoim hobby. Coś więcej o nim? Tego właśnie wymagamy od Ciebie. W rysowanych komiksach pokaż kawałek jego życia. Co robi? Co lubi? Czym się zajmuje na co dzień? Twoje rysunki mogą być w dowolnej konwencji.

WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa