KARTOTEKA

ostatnio wydany
akt 3
Szeptucha

okładki

przykładowe plansze

Przebudzone legendy
Scenariusz: Adam Święcki
Rysunki: Adam Święcki
Wydawca: Studio Domino

Treść cyklu opracowana jest na podstawie legend z terenów Podlasia i pogranicza z Białorusią. Sam autor tak je opisuje: "opowieści przechowywane w głowach ludzi, często nie opuszczające progów chaty, rzadko spisane i znane, żyjące na tych terenach swym lokalnym życiem. Miejsca, które mają swoje własne historie. Legendy opowiadane przez starszych, którzy mimo ery mediów podtrzymują tradycje". Czarno-biały rysunek znakomicie buduje nastrój tych mrocznych opowiadań.
[Andrzej Baron]

1.

Dziewanna

10.2003

2.

Lewiatom

11.2005

3.

Szeptucha

03.2008


Czerwony tytuł oznacza odcinek jeszcze niewydany na polskim rynku. W nawiasie po tytule jest data wydania oryginalnego, a następnie (już nie w nawiasie) wydania polskiego (czerwona oznacza pozycję planowaną na podany termin).

KARTOTEKA - WRAK.PL - Komiksowa Agencja Prasowa